Mottagningen stänger

Läkarcentrum Stångåblick stänger för gott sin mottagning nu under hösten.

Vi tar därför ej emot några nya patienter och vi bokar heller inte in några nya besök.

Vid behov kan vi utfärda recept och/eller tillhandahålla journalkopior.

2021-08-12 08:42